RYQ Connecting Strategy and Talent

Strategie executie

Outside-in of Inside-out

Er kan veel verteld worden over het tot stand komen van strategie en vervolgens de uitvoering. Strategievorming en strategie executie behoren afgestemd te zijn op elkaar, de organisatie en haar omgeving. In het vakgebied van organisatie- of bedrijfsstrategie worden twee dominante oriëntaties onderscheiden namelijk inside-out vs outside-in. De hoofdvraag hierbij is: Welke vorm past bij jou?

Gedifferentieerde strategie executie

Bij de inside-out oriëntatie ligt de focus op de ontwikkeling van de dominante interne aspecten. Met andere woorden; de strategie is afgestemd op hetgeen waar jij als bedrijf goed in bent. Voorbeelden van inside-out strategie executie zijn:

Het succes hang af van de mate waarin de organisatie in staat is om deze resources en competenties relevant te maken voor externe partners. Plat gezegd; jouw kennis en kunde moet afgestemd zijn op de doelgroep waar jij je als bedrijf op richt. De inside-out strategie executie kenmerkt zich door “eigen kracht” de basis te laten zijn en deze continu te versterken.

Strategie Executie

Organisaties die kiezen voor een outside-in strategie executie, focussen primair op “van buiten naar binnen”. Deze organisaties letten goed op het gedrag van stakeholders, klanten en concurrenten, maar bijvoorbeeld ook van eigen leveranciers. Deze analyses zijn het vertrekpunt voor de ontwikkeling van hun dienstverleningsstrategie. Dit type bedrijven heeft klant en klantbeleving centraal hebben staan en weet haar producten aan te passen op veranderende wensen van de klant.

Onderzoek naar strategie executie

Strategie Executie

Onderzoek van Saeed et al laat zien dat beide strategieën en wezenlijk andere invloed heeft op de bedrijfsprocessen. De inside-out strategie een positiever effect heeft op innovatie. Een outside-in benadering daarentegen laat een positiever effect zien op het organisatieresultaat. Synergie ontstaat door het verbinden van de twee oriëntaties:

De outside – inside – outside strategie

Deze combinatie aanpak vraagt om de buitenwereld binnen te laten, om vervolgens binnen de eigen organisatie te experimenteren, leren en te perfectioneren. Vervolgens worden de verbeterde resources en competenties ingezet om het geleerde naar buiten te brengen.

Door als bedrijf eerst die executie strategie te nemen die het dichts bij je ligt, leg je een solide basis. Deze basis kan je vervolgens allesomvattend maken door aanvullende tijd vrij te maken voor de tegenovergestelde executie strategie. Zo kan je door voordenken slim werken en met een klein beetje extra tijd een onverslaanbare strategie opzetten waar vrijwel alle klanten zit thuis voelen.

Meer weten? Contacteer RYQ en maak een afspraak.

Want samen een bakje koffie drinken levert altijd nieuwe inzichten op.

Over Rudolf.

Mijn naam is Rudolf Prins en ik ben Strategisch Manager. Mijn kracht zit in het verbinden van mensen en dromen door samen heldere doelen te stellen.

Vanuit de doelstelling volgt de uitwerking om daarna, met rust en focus deze dromen uit te laten komen. Met respect voor de mens, met elkaar en vanuit eigen kracht.

Een helder doel, de mens centraal, samen naar succes.

Waar droom jij van? Wat wil jij bereiken?

Rudolf Prins Strategie RYQ