RYQ Connecting Strategy and Talent

Strategie executie

Strategie Executie 2

Strategie executie Outside-in of Inside-out Er kan veel verteld worden over het tot stand komen van strategie en vervolgens de uitvoering. Strategievorming en strategie executie behoren afgestemd te zijn op elkaar, de organisatie en haar omgeving. In het vakgebied van organisatie- of bedrijfsstrategie worden twee dominante oriëntaties onderscheiden namelijk inside-out vs outside-in. De hoofdvraag hierbij […]