RYQ strategische consultancy

Waar kan ik je mee helpen?

Iedere onderneming heeft met enige regelmaat baat bij een frisse blik. Het aanscherpen van bestaande overtuigingen, nieuwe inzichten of een update van het strategische plan. Alleen vanuit een duidelijke visie op de toekomst kunnen plannen concreet gemaakt en uitgevoerd worden. Het hebben van een helder strategisch plan brengt uw bedrijf versneld naar uw doel, creëert teamgeest en verhoogt de effectiviteit van al uw processen. Een frisse blik houdt u scherp en geeft inzicht in alternatieven.

De diensten van RYQ zijn gericht op het MKB met een bedrijfsomvang tussen de 5 en 150 personen. Vooral voor kleinere ondernemingen en/of bedrijven met groei ambities of ophanden zijnde veranderingen is frisse blik en heldere strategie van belang. RYQ verbindt Strategie en Talent en brengt focus waar u dat wilt: Advies, Projecten, Interim management en Strategie ontwikkeling.

Advies 1-2

Advies op maat

De leiding van succesvolle bedrijven heeft veelal een open en kritische blik. Open omdat het openstaat voor oplossingen, kritisch omdat het eigen werk en functioneren immers altijd beter kan. RYQ adviseert en helpt met nieuwe inzichten die buiten de eigen denkwijze om gaan.

RYQ heeft daarvoor een eigen bedrijfsscan en/of quick-scan ontwikkeld. Met één of enkele dagdelen krijgt u inzicht in wat goed gaat, maar vooral waar u kan verbeteren. De scan is laagdrempelig en kost niet veel tijd waardoor de kosten laag blijven. In veel gevallen kost zo’n scan niet meer dan  300,- € en voor complexe vraagstukken is maatwerk mogelijk.

Projecten

De uitvoering of executie van plannen is vaak complexer en lastiger dan het originele idee. Om discussie en teleurstelling achteraf te voorkomen, hanteert RYQ voor projecten het 5-stappen model.

Waarom: maakt de wens van klant helder en concreet.

Wat: zet scherp wat er opgeleverd dient te worden.

Wie: legt vast wie er belanghebbenden zijn.

Wanneer: geeft een logische volgorde en afhankelijkheden weer.

Hoe: zet het project op hoofdlijnen in de tijd. RYQ helpt met  LEAN, PDCA en SMART oplossingen.

Interim management

Vanuit ruime ervaring en brede kennis kan RYQ helpen met:

  • Tijdelijke vervanging van (operationeel) management.
  • Reorganisatie of verandertrajecten in/rondom de operatie.
  • Focus projecten zoals verhuizing, bouw of nieuwbouw, opstart en aanlopen van nieuwe productie eenheden.
  • Implementatie van nieuwe werkwijze of structuren.
  • Interim opdrachten zijn altijd maatwerk en daarom afgestemd op jouw behoefte. 

Strategie bepalen

Afhankelijk van de omvang van de onderneming, de actualiteit van de aanwezige plannen en de specifieke wensen van de ondernemer en het team, gaan we een strategisch plan opzetten.

Dit doen we in (x) dagdelen door (afhankelijk van de gekozen aanpak) met elkaar te: dromen van ultieme doelen, vastleggen van kansen en sterktes, inventariseren van bedreigingen en zwaktes, sluiten van visie en missie, wegen van en opstellen project-tijdlijn en tot slot starten met de uitvoering.  

Zo’n kennismaking levert altijd nieuwe inzichten op

Over Rudolf.

Mijn naam is Rudolf Prins en ik ben adviseur, projectleider en strategisch manager. Mijn kracht zit in het verbinden van mensen en dromen door samen heldere doelen te stellen.

Waarom kiezen voor Rudolf en RYQ?
No-nonsens en praktisch, motiveert en daagt uit, zet scherp en maakt visueel, geen hocus-pocus maar als team creëren van focus. Laten we afspreken, want samen een kop koffie drinken levert altijd nieuwe inzichten op.

Rudolf Prins Strategie RYQ