RYQ strategische consultancy

(Her)Stel je gezamenlijke Visie en Missie

Vrijwel alle bedrijven hebben in het verleden nagedacht over Visie en Missie en er is een grote kans dat jouw bedrijf ook wat op papier heeft staan. Echter, de hoeveelheid bedrijven die ook daadwerkelijk haar Visie Missie uitdragen is vele malen kleiner. Nog kleiner is de kans dat jij en of de naaste collega’s weten wat de actuele Visie en Missie zijn. Op zichzelf is dat ook niet vreemd want Visie en Missie zijn (behalve als je eigenaar directeur bent) niet jouw overtuiging of zienswijze. Het is “van een ander” en staat daarom per definitie verder weg en is minder eigen voor het overige personeel.

Er moet serieus en herhaaldelijk moeite gedaan worden om Visie en Missie breed gedragen te krijgen. Deze stap kost veel tijd omdat iedereen (niemand uitgezonderd) vanuit eigen overtuiging hetzelfde verhaal moet gaan vertellen. Maar als dat wel lukt, dan gebeurt er ook wat moois!

Het is daarom van het grootste belang voor de onderneming dat iedereen zich kan vinden in gezamenlijke doel waar jullie voor staan. Waar dromen veelal vaag en individueel zijn, zijn Visie en Missie zijn per definitie eenduidig en mogen maar op één manier uit te leggen zijn (door iedereen in het bedrijf).

  • Visie wil zeggen: wat je wilt bereiken.
  • Missie betekend: wat je doet.
 
Visie Missie 2

Visie en Missie in praktijk

Soms zijn Visie en Missie al scherp en is er nauwelijks een update nodig. Stap 0 is daarom controleren in welke mate Visie en Missie helder zijn voor je team. Dit kan vrij eenvoudig door bijvoorbeeld iedereen (in het team) in maximaal 10 zinnen op te laten schrijven wat zij denken dat Visie en Missie inhouden. De uitkomst bespreek je met elkaar en als dit grotendeels overeen komt, dan zit het wel goed. Als niet, ga dan verder met stap 1 en neem dan de tijd om Visie en Missie eenduidig en ééndachtig te maken. Juist omdat Visie en Missie gedurende de komende 3 tot 5 jaar niet veranderen, is deze eenduidigheid belangrijk.

De kracht van Visie en Missie komt uit kernwaarden van de mens. Stap 1 begint daarom met het vinden van jullie gezamenlijke kernwaarden. Op internet zijn voldoende lijsten met kernwaarden te vinden die je kan gebruiken als basis voor de opdracht. De eenvoudigste methode is om een lijst te kiezen, deze te printen en te overhandigen aan iedereen in het team. Uit deze lijst kan iedereen 10 kernwaarden kiezen die passend zijn voor hem of haar. Vervolgens breng je de kernwaarden van een ieder bij elkaar op een flip-over. Je schrijft de namen van de teamleden horizontaal en zet de door hen gekozen waarden er onder (verticaal). 

Vervolgens ga je filteren door te tellen hoe vaak de gekozen waarden voorkomen. Waarden die maar 1x voorkomen vallen per definitie af. Waarden die 2x voorkomen bespreek je met elkaar en vergelijkt deze met waarden die ook 2x of vaker voorkomen. Als je waarden (tijdens het bespreken) er achter komt dat die waarde ook in een andere waarde op kan gaan dan doe je dat. Gemeenschappelijke waarden voeg je op deze manier samen tot één waarde, net zo lang tot dat er consensus is. Uiteindelijk houdt je een lijst over met waarden waar iedereen zich in kan vinden.

Visie Missie Waarden

De lijst die je overhoud is de basis voor het opstellen van de visie. Het is jullie persoonlijke overtuiging die (vanuit deze kernwaarden) richting gaat geven aan het bedrijf. Probeer nu in 1 (korte) zin uit te drukken waar jullie voor staan / wat jullie willen bereiken. Op het internet zijn vele mooie visie voorbeelden te vinden, dus gebruik dit. Met deze ene zin is de Visie klaar.

Missie en visie

Na visie komt het aanscherpen van de Missie en de missie omschrijft wat jullie doen. Het woord “doen” maakt dat een missie omschrijving meer tastbaar is en daarom veelal eenvoudiger is om scherp te krijgen. De kunst van een goede missie is dat deze aansluit bij de visie. Het zijn jullie kernwaarden die bepalen hoe je als persoon en bedrijf doet en handelt. Dit is één van de twee redenen dat voor mij (in tegenstelling tot de meest gangbare literatuur) visie voor missie komt namelijk:

  1. Als je niet weet waar je voor staat (welke kernwaarden van jou/ jullie zijn), is het onmogelijk om met volle overtuiging te doen wat je doet.
  2. Je bent geen startende onderneming maar bestaand bedrijf. Je hebt al een product, opereert al in een markt en op bepaalde vlakken onderscheiden jullie je al van de rest met wat je wilt bereiken.

Met andere woorden, jullie missie bestaat al maar waarschijnlijk kan je hem aanscherpen.

Bedenk of maak een nu zin of slogan waaruit blijkt wat je doet en waar je voor staat. Heb je hulp nodig, kijk dan weer even op internet naar missie voorbeelden, want die zijn er voldoende te vinden. 

  • Sluiten missie en visie bij elkaar aan, dan heb je in principe een winnende combinatie te pakken. 
  • Klinkt en loopt de combinatie van woorden goed dan doe je mee in de top 3.
  • Sluiten missie en visie exact aan bij wat jullie doen en zijn deze maar voor één manier (eenvoudig) uitlegbaar, dan ben je winnaar. 

Niet vergeten; als het jou niet lukt om de missie en visie eenvoudig uit te leggen, dan kan je ook niet verwachten dat een ander ze wel begrijpt.

Visie Missie 1