RYQ strategische consultancy

Strategische analyse

(Ver)Sterk je zwakheden en tekortkomingen door strategische analyse

Elke zwakte in een kans, namelijk een kans tot verbeteren. Pas als je weet waar je als persoon en/of als organisatie minder goed in bent dan kan je er wat aan doen. Welke methode het meest effectief en efficiënt is, is afhankelijk van jouw team. Dit geldt ook voor de methode die je gebruikt voor de strategische analyse. Verder zijn eerlijkheid, zelfreflectie en vertrouwen voorwaarden voor een goed teamresultaat waar jullie allen achter kunnen staan.

  • SWOT is de traditionele strategische analyse methode. Door te onderzoeken wat je zwakheden en bedreigingen zijn kom je er achter wat je moet versterken en/of moet vermijden.
  • De SCORE analyse gaat uit van Strengths, Challenges, Options, Responses, Effectiveness. Deze methode is het meest op actie gericht, maar draagt ook het risico mee dat het doorslaat in positieve zin waardoor het onrealistisch wordt. SCORE aangevuld met ICE (Impact, Cost, Ease) is een goed werkende combi.
  • NOISE staat voor Needs, Opportunities, Improvements, Strengths, Exceptions. Deze analyse methode wordt gezien als één van de meest analytische methodieken. Het volgt duidelijke stappen welke naadloos op elkaar aansluiten. Voor deze methode is het wel van belang dat je weet waar je heen wilt en waar de kansen liggen. Het is als strategische analyse methodiek niet compleet, maar het geeft je een doordacht goed inzicht.
  • Dan is er ook nog de SOAR analyse. Door het opsommen van Strengths, Opportunities, Aspirations and Results ontstaat een motiverende sfeer of vibe. Als dit is wat je zoekt, dan kan de SOAR methode prima voor je werken eventueel aangevuld met een inhoudelijke verdiepingsslag door IE (Improvements, Exceptions) en/of ICE toe te passen. Ook deze is als strategische analyse methodiek niet compleet je wordt er wel enthousiast van. En dat is op zich zelf ook belangrijk!
Strategische analyse 2

Interne en externe strategische analyse

In alle methodieken gaat het er om dat je kritisch kijkt naar zowel de interne als de externe kant. Intern zijn de organisatie, het team, de processen en hun uniekheid zoals deze bijvoorbeeld omschreven worden in deze video over de VRIO methodiek. Je kan ervoor kiezen om via een flip-over of Excel alleen de interne resources te wegen waardoor je een goed beeld krijgt van je verbeterpotentieel. Dit als input voor de strategische analyse. In een later stadium kan je de VRIO methode afmaken waardoor je een goed beeld krijgt van jouw/jullie lange termijn competitieve bedrijfspositie.

Extern zijn de marktinvloeden zoals concurrentie, product en/of portfolio, wet-regelgeving. Mocht je dit externe deel lastig vinden, kijk dan ook eens naar de PESTEL methode en de Porter 5-forces video’s. Met name de PESTEL methode is eenvoudig en prima te gebruiken omdat je puntsgewijs de externe invloeden na kan lopen. De 5-forces methodiek is uitgebreider. Afhankelijk van de strategische ervaring en volwassenheid van de organisatie, is het aan jullie om te bepalen hoe diep en breed je wilt gaan in de uitwerking van het externe deel van de strategische analyse.

Strategische analyse 3

Check, double check, finish

Na afronding van de interne en de externe deel heb je (als het goed is) een lijst met verbeterpunten en/of risico’s geformuleerd. Als controlestappen maak je nu een lijst van “kwaliteiten met verbeterpunten” en “kansen met risico’s”. Dit is de check waarbij je je afvraagt of de zelfbenoemde kwaliteiten en kansen items zijn die je wilt behouden door jezelf de volgend vragen te stellen:

1. Is deze kwaliteit met verbeterpunten echt een onderscheidende kwaliteit?
2. Is deze kans met deze risico’s ook een echte kans?

Als je de benoemde kansen en kwaliteiten wilt behouden, vul dan de in de vorige stap (3, krachten en kwaliteiten) gemaakte omschrijving van de kansen aan met de verbeterpunten en risico’s.

Het is raadzaam en kost weinig tijd om te onderzoeken of er logische paren zijn van “kwaliteiten met risico’s” en  “kansen met verbeterpunten”. Items die niet “gepaard” kunnen worden zijn unieke kansen (concurrentie voordeel) of unieke risico’s welke je doelgericht moet aanpakken. Van elk gevonden paar is het zaak om (met elkaar) te beslissen welke acties (projecten) er nodig zijn om positief uniek te worden. Immers positieve uniekheid is direct concurrentievoordeel en verhoogt de kans op succes.

Hiermee is de strategische analyse en bruto projectenlijst klaar. Je hebt dromen verzameld, krachten en kwaliteiten beschreven en de zwakheden, risico’s en tekortkomingen uitgewerkt.

Strategische analyse 1

Geef een reactie