RYQ strategische consultancy

Doen 7: Vieren van successen

Vieren 1

Vieren van successen is het smeermiddel van de projectmachine.
Door middel van deze blog wordt het belang van het vieren, het geven van aandacht, versterken van betrokkenheid, erkennen en waarderen praktisch en toepasbaar uitgelegd .

Doen 6: Project charter

Project charter 2

Een heldere uitleg hoe je start met excelleren in projecten. Dit door elkaar te ondersteunen in voorbereiding met als basis de project charter. Gevolgd door actieve samenwerking, betrokkenheid en hulpvaardigheid. Deze klus doen je niet alleen…

Strategie executie

Strategie Executie 2

Strategie executie Outside-in of Inside-out Er kan veel verteld worden over het tot stand komen van strategie en vervolgens de uitvoering. Strategievorming en strategie executie behoren afgestemd te zijn op elkaar, de organisatie en haar omgeving. In het vakgebied van organisatie- of bedrijfsstrategie worden twee dominante oriëntaties onderscheiden namelijk inside-out vs outside-in. De hoofdvraag hierbij […]

Strategische plannen

Strategische plannen

Strategische plannen Oorsprong strategische plannen Dit artikel gaat over het proces van strategische plannen maken. Het hoe en waarom, het wat en waar en tot slot waar het toe dient en wat de voordelen zijn. Laten we beginnen bij waar strategische plannen vandaan komen en in vogelvlucht wat ze nu zijn. Het woord strategie stamt […]