RYQ strategische consultancy

(Over)Win en vier bij elke gewonnen stap

Vieren van successen

Het vieren van successen is het smeermiddel van de projectmachine. Door het afronden van de korte projecten is er elke 3 maanden wat te vieren. Dit is van het grootste belang. Immers: 

Zonder successen is er geen voortgang en bij stilstand is het logisch dat gestelde doelen en dromen niet gehaald gaan worden.

Een andere reden is dat zonder successen de energie weg zakt, de betrokkenheid verminderd en projecten zullen als last ervaren worden. Het management/ de leiding zal het gevoel krijgen dat men er heel hard aan moet trekken om dingen gedaan te krijgen. Voor heel veel bedrijven en de mensen die daar werken is dit de dagdagelijkse realiteit terwijl dit niet nodig is. Juist als alles niet helemaal loopt volgens plan (en wees eerlijk, dat loopt het eigenlijk nooit) is het belangrijk om te vieren wat goed gaat. Daarom moeten we vieren. En vieren hoeft niet moeilijk te zijn…

Vier het met KIS(S)

Keep It Simple (Stupid) maakt afgekort KISS waarbij de laatste S op de valkuil slaat vrijwel iedereen in valt namelijk: het mooier, beter, groter, luxer, duurder, exclusiever willen maken dat noodzakelijk is. De basis van vieren heeft niets te maken met grootsheid, luxe, kosten of exclusiviteit maar alles met aandacht, betrokkenheid, erkenning en waardering van mensen voor mensen. Om het praktisch te houden volgen nu een aantal uitwerkingen van de hoofdthema’s en welke eenvoudig uitvoerbaar en inzetbaar zijn.

Vieren 2

Vieren is aandacht

Aandacht geef je bij voorkeur structureel door bijvoorbeeld wekelijks de voortgang te monitoren en waar nodig hulp aan te bieden. Op deze manier is het eenvoudig om een “vier moment” te plannen omdat je bekend bent met de “ins en outs” en voortgang van het project. Je kan er als leidinggevende voor kiezen om deze aandacht te centraliseren door het plannen van een wekelijkse project of bord meeting.

Een nog krachtiger vorm van aandacht is om dit openbaar en zichtbaar voor iedereen te doen. Dit moet echter wel passen in de cultuur, want niet iedereen voelt zich even comfortabel in zo’n openbare setting. Een praktische manier die niet spannend is, is het maken van een agendapunt “afgeronde projecten”. Bij dit agendapunt kan je even stilstaan bij het afgeronde project.

Versterken van betrokkenheid

Betrokkenheid onderscheidt zich van aandacht door zijn langdurige en meer intense karakter. Waar aandacht gaat over “het hier en nu” gaat betrokkenheid over het intensiteit en vertrouwen dat het gaat lukken. Echte betrokken mensen zijn er van overtuigt dat ze op de goede weg zijn en dat ze gaan slagen. Betrokkenheid van de projectleiders of het projectteam is de drive om het project tot een goed einde te brengen. 

Betrokkenheid van de leiding is vertrouwen geven (aan het team) door in te haken op nut en noodzaak, ook buiten het periodieke projectoverleg om. Betrokkenheid is de intrinsieke motivator die het project tot een goed einde brengt. Je zou ook kunnen zeggen dat betrokkenheid de brandstof is waar het project op rijd en het is aan de leiding om het projectteam die brandstof te verstrekken.

Geef erkenning

Erkenning en waardering horen hand in hand te gaan, toch zijn het twee verschillende gedragingen en worden daarom separaat behandeld. Erkenning geeft het projectteam de bevestiging dat zij iets goeds hebben gedaan. Dit versterkt het zelfvertrouwen van de individuen, vergroot de betrokkenheid en geeft veelal een gevoel van trots. 

Omdat erkenning het intrinsieke gevoel van eigenwaarde versterkt is het om die reden krachtiger dan waardering, wat overigens niet wil zeggen dat de waardering daarmee kan komen te vervallen. Het is belangrijk om te beseffen dat erkenning  gegeven moet worden vanuit de hiërarchische lijn (top-down) waaronder het project/ projectteam valt. Alleen via die route kan een project ook daadwerkelijk als afgerond gevierd worden.

Vieren 3

Vieren is waardering

Waardering (mits op de juiste manier gegeven) versterkt het teamgevoel en is het logische gevolg van de positieve erkenning. Waardering hoort dus onlosmakelijk bij erkenning. Waardering geven kan zowel gedaan worden tijdens het project, maar moet sowieso na afronding. Waardering geven (vooral tijdens het vieren) kan heel eenvoudig door b.v. een kleinigheid te geven zoals een doosje “Celebrations” (snoepjes) welke gedeeld kan worden met het team. 

Ook kan je er voor kiezen om  bijvoorbeeld een donatie in de team- of personeelspot  te doen. Een waarde- of geschenkbon is natuurlijk ook een optie. Houd daarbij echter wel de KISS regels in gedachten, want waardering gaat het gaat niet om de hoeveelheid, maar omdat er een fysieke en openbare erkenning is van het gepresteerde.

Vieren 1