RYQ strategische consultancy

(Ver)Ken je doelen en dromen (samen)

Elke strategie heeft doelen en dromen nodig. Zonder doel is er geen gemeenschappelijk richtpunt en dus geen focus en/of eendracht. Strategie is per definitie gericht op de langere termijn en voor bedrijven is dat zo’n 3 tot 5 jaar. Een doel over 3 tot 5 jaar mag daarom taakstellend en enigszins onrealistisch aanvoelen. Onrealistisch kan je zien als een ander woord voor dromen en het leuke van dromen is dat we dat allemaal doen. Bij het maken van een doelstelling heeft het de voorkeur om een stapeling te maken van opeenvolgende doelen en dromen. Daarom heet deze eerste stap: (Ver)Ken je doelen en dromen (samen).

Er is een hele goede reden om samen te dromen. Namelijk een strategie die niet herkend wordt door de mensen die deze uitvoeren is gedoemd om te falen. De slagingskans groeit met de mate waarin het lukt om individuele en bedrijfsmatige doelen en dromen samen te smeden. Hoe groter de herkenbaarheid, des te groter de persoonlijke betrokkenheid. Deze herkenbaarheid en betrokkenheid geven momentum en richting en vergroten zo de kans dat de gestelde doelen gehaald gaan worden.

Doelen dromen 2

Samen doelen dromen

Deze eerst stap (samen doelen dromen) is voor veel mensen een lastigste stap. Een reden hiervoor is dat iedereen zelfstandig moet bepalen wat hij/zij wil bereiken voor zichzelf en voor de onderneming. Daarnaast vraagt het om lef en vertrouwen om jouw droom met anderen te delen. Geen droom is fout, alleen sommige dromen passen minder goed bij het gezamenlijke bedrijfsdoel. Voor de procesbegeleider van deze eerste stap is dit de kernboodschap:

Maar hoe doe je dat, hoe gaat zoiets in zijn werk? De kracht ligt in eenvoud en je zou de volgende werkwijze kunnen hanteren:

Laat iedereen nadenken en zijn/haar dromen opschrijven op grote post-its. Maak het specifiek, verdeel het in stappen waarbij je begint bij de persoonlijke korte termijn en werkt naar de lange termijn. Vanaf de lange, persoonlijke termijn ga je naar de bedrijfsmatige dromen en doelen. Nu werk je terug van de lange termijn naar de korte (zie onderstaande voorbeeld). 15 a 20 minuten moet voldoende zijn om voor iedereen een aantal dromen en doelen voor zichzelf, de afdeling en het bedrijf op te schrijven.

Doelen dromen 3

Samen dromen delen

Na het schrijven komt het delen. Iedereen deelt zijn post-its door te benoemen wat je opgeschreven hebt, eventueel met een korte toelichting.

Nadat alle doelen en dromen met elkaar gedeeld en besproken zijn, groepeer je de dromen op 1 A0. Het groeperen is geen exacte wetenschap, maar hierdoor ontstaat een beter overzicht en worden de eerste grote lijnen zichtbaar. Het is aan te bevelen om de naam van de “droom eigenaar” op de post-it te schrijven, zodat je achteraf altijd het verhaal achter de droom op kunt vragen. Bewaar vervolgens deze A0 voor een volgende sessie. 

Als deze doelen en dromen sessie luchtig begeleid en uitgevoerd wordt, komt dit het resultaat ten goede.  Wijk eventueel uit naar een andere locatie waar iedereen vrij en gelijk kan zijn, want voor deze stap hebt je niet meer nodig dan post-its, pennen, een flipover en een dosis enthousiasme en vertrouwen. De aloude spreekwoorden “vele handen maken licht werk” en “vertrouwen komt te voet maar gaat te paard” zijn volledig van toepassing. Droom dus samen en vergeet niet dat in eerste instantie niets onmogelijk is!

Doelen en dromen