RYQ strategische consultancy

Is strategie bepalen hardop dromen?

Vrijwel iedereen heeft dromen over wat hij of zij wil doen of wil bereiken. Iets waaraan je werkt en op het moment dat je nu bedenkt dat het doel (straks) behaald is, dan wordt je blij. Dit geldt voor werknemers, leidinggevenden, ondernemers en daarmee dus voor bedrijven in het algemeen.

Ditzelfde gaat ook op voor het krijgen van succes. Iedereen wil op zijn eigen manier succes hebben of krijgen en “het gestelde” doel behalen. Je zou dus kunnen zeggen dat wij allemaal succesvol willen zijn in realisatie van onze dromen.

Hoe realiseer je jouw droom?

Maar hoe doe je dat? Hoe zorg je dat jouw droom gerealiseerd wordt? Het antwoord is strategie bepalen door hardop te dromen. Met andere woorden: Droom je doel, plan je doel en stem deze planning af op je omgeving. Dit is strategie bepalen.

De manier waarop en de snelheid waarmee je dat doel behaalt hangt in sterke mate samen met de scherpte van de doelstelling, het plan en juiste afstemming op de omgeving. Heb je deze factoren goed, dan is vrijwel alles mogelijk.

strategie bepalen

Strategie bepalen vanuit visie

Succesvolle mensen en/of succesvolle bedrijven opereren vanuit een visie, hebben een bepaalde doelstelling (missie) en stemmen dit af op hun omgeving. Mooie voorbeelden zijn er genoeg, zoals Apple (Steve Jobs), Tesla (Elon Musk) maar ook een nieuwkomer zoals Tony Chocolonely (Teun van de Keuken e.a.) handelen vanuit een eigen visie met heldere doelstelling. Vanuit deze focus wordt de strategie bepaald en het plan gevormd.

Strategie bepalen is dus nooit een opzichzelfstaand doel. Het is altijd onderdeel van het grotere geheel. Zonder dromen geen doel, zonder doel geen plan en zonder een plan is het hebben van een strategie nutteloos. Het hebben van een visie, missie en het kennen van eigen krachten versterken de strategie. Risico’s kunnen afgebouwd worden door bewust te zijn van de zaken waar jij/jullie minder goed in bent/zijn. Ook het zien van kansen en verbeterpunten heeft invloed op de strategie.

strategie bepalen vanuit visie

Succesvol je droom realiseren

Het proces om succesvol te dromen heet Strategisch Management en daarmee is strategie onlosmakelijk verbonden met het pad naar succes. RYQ heeft letterlijk werk gemaakt van succesvol dromen en strategie bepalen. Het herkennen van jouw kwaliteiten en deze doelgericht te verbinden en zo dromen waar te maken. 

Wat is jouw droom en waar wil je heen?

strategie bepalen

Over Rudolf.

Mijn naam is Rudolf Prins en ik ben Strategisch Manager. Mijn kracht zit in het verbinden van mensen en dromen door samen heldere doelen te stellen.

Vanuit de doelstelling volgt de uitwerking om daarna, met rust en focus deze dromen uit te laten komen. Met respect voor de mens, met elkaar en vanuit eigen kracht.

Een helder doel, de mens centraal, samen naar succes.

Waar droom jij van? Wat wil jij bereiken?

Rudolf Prins Strategie RYQ